Search
  • TVO

Vietnamese Listening Practice for Elementary Students: Bailey - my dog.

Chào bạn,


Bạn thích chó không?

Bạn đang học tiếng Việt à?


(Do you like dog?

Are you learning Vietnamese?)


Here's a perfect video for you. Listen to a talk about Bailey the dog and practice your Vietnamese listening skills with some follow-up questions at the end of the video.


Check out more awesome stuff at our Facebook :)

__________________________________________

Do you enjoy watching our Vietnamese videos? Join our Patreon community to continue getting updates on new videos and support our video projects.

Recent Posts

See All

Xăm mình luôn luôn là một vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt là trong văn hoá châu Á vì hình xăm thường gắn liền với hình ảnh của các băng đảng xã hội đen. Trong tập này, Phương sẽ ngồi lại với một khách