top of page
Search
  • Writer's pictureTVO

TVO's Podcast transcript | E06

VIETNAMESE:


Trong tập 6 lần này, Phương sẽ cùng ngồi xuống với một vị khách mời đặc biệt để trò chuyện về niềm tin của người Việt trong việc kiêng kị ở các khía cạnh khác nhau của đời sống.

Câu nói "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" có nghĩa là gì? Tại sao câu nói này lại thể hiện được một phần quan trọng của văn hoá Việt Nam?

Cùng lắng nghe tập 6 và xem người Việt kiêng kị những gì khi nói đến:

• Văn hoá thờ cúng

• Sức khoẻ

• Hôn nhân

Hãy cùng Tiếng Việt Ơi sống đúng với slogan của chúng mình: “Stop staying, start living in Vietnam”!

--------------------------------------------------

ENGLISH:


In this episode, Phuong will sit down with a special guest to talk about the Vietnamese belief in taboos in different aspects of life. What does the saying "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" mean? Why does it represent an important part of Vietnamese culture?

Let's listen to Episode 6 and see what Vietnamese people abstain from doing when it comes to:

• Culture of worship

• Health

• Marriage


Have a listen and let's stay true to our slogan: “Stop staying, start living in Vietnam”!

We have also attached the transcript here to assist your listening. Have fun learning tiếng Việt!


EPISODE-6
.pdf
Download PDF • 241KB

bottom of page