top of page
Search
  • Writer's pictureTVO

TVO's Podcast Transcript | EP08

Cảm xúc là một thứ gì đó rất riêng tư. Dù có thể có chung một cái tên thì mỗi cảm xúc lại được mỗi người cảm nhận theo một cách rất riêng biệt và đôi khi rất khó nói ra thành lời. Nhưng khó không có nghĩa là không thể, và khi tất cả chúng ta sẵn sàng có những cuộc nói chuyện cởi mở về cảm xúc, ta có thể nhìn nhận một cách khách quan hơn, độ lượng hơn về bản thân mình và cả về những người thân yêu xung quanh chúng ta nữa. Hãy cùng Tiếng Việt Ơi lắng nghe tập mới nhất và cùng sống đúng với slogan: “Stop staying, start living in Vietnam!" của TVO nhé!


Emotions are something rather personal. Even though each emotion just has one name, it can be felt in a very unique way, and sometimes it is difficult to put into words. But "difficult" does not mean "impossible", and when we are all willing to have open conversations about our feelings, we can take a more objective, more tolerant view of ourselves and our loved ones too. Have a listen to our latest episode and let's stay true to our slogan: “Stop staying, start living in Vietnam”!


Have a listen at: https://shorturl.ae/EXF9Y and we'll see you again in the next episode!


EPISODE-8
.pdf
Download PDF • 193KBbottom of page