top of page
Search
  • Writer's pictureTVO

TVO's Podcast transcript | EP 10

Xăm mình luôn luôn là một vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt là trong văn hoá châu Á vì hình xăm thường gắn liền với hình ảnh của các băng đảng xã hội đen. Trong tập này, Phương sẽ ngồi lại với một khách mời đặc biệt để nói về văn hoá xăm mình nói chung cũng như những trải nghiệm cá nhân của bạn khách mời về vấn đề xăm mình. Cùng lắng nghe để biết thêm khách mời lần này nghĩ gì về:


1. Lý do mọi người lựa chọn xăm mình

2. Sự khác biệt thế hệ khi nhắc tới việc xăm mình

3. Những trắc trở có thể gặp phải khi xăm

Hãy cùng Tiếng Việt Ơi sống đúng với slogan: “Stop staying, start living in Vietnam!" của TVO nhé!


Having tattoos have always been a controversial issue, especially in Asian culture where they are usually associated with gangsters and mafias. In this episode, Phuong will sit down with a special guest to talk about the culture of tattoos in general as well as the guest’s personal experience with having tattoos. Listen to find out more about our guest’s opinions about:

1. The reasons why people choose to have tattoos

2. Tattoos and the generation gap

3. The risks of having tattoos

Let's stay true to our slogan: “Stop staying, start living in Vietnam”!


We also attach a transcript PDF file here to assist your study. Let's have fun learning Vietnamese!

EPISODE 10
.pdf
Download PDF • 202KB

bottom of page