TVO’s Podcast Transcript | EP 09

Learn Vietnamese with Tieng Viet Oi

TVO's Podcast Transcript | EP 09 - Tieng Viet Oi

VIETNAMESE: Là một người trẻ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mình luôn rất tự hào và coi trọng những gì thành phố này đem lại cho mình. Nhưng vào một ngày đẹp trời khi mình 21 tuổi, mình quyết định “Nam tiến”.

  • Vì sao mình muốn chuyển vào Sài Gòn sống?

  • Mình nghĩ gì về Sài Gòn?

  • Những khó khăn mình gặp phải khi sống ở miền Nam?

Cùng lắng nghe câu chuyện của mình để trả lời những câu hỏi này và hiểu thêm về cảm nhận của riêng mình về sự khác nhau giữa hai thành phố lớn nhất Việt Nam nhé! Hãy cùng Tiếng Việt Ơi sống đúng với slogan: “Stop staying, start living in Vietnam!” của TVO nhé! —————————————————– ENGLISH: As a young person born and raised in Hanoi, I am always very proud and appreciate what this city has to offer. But one fine day when I was 21 years old, I decided to move down South.

  • Why do I want to move to Saigon?

  • What do I think about Saigon?

  • What difficulties do I face when living in the South?

Let’s listen to my story to answer these questions and understand more about my own feelings about the differences between the two biggest cities in Vietnam! Let’s stay true to our slogan: “Stop staying, start living in Vietnam”! Have a listen at:

https://open.spotify.com/episode/4ucZRozmf5shgIK3BR3XHA?si=96bfcd70f2ba45ae

And we also attached a transcript to assist your listening

Tải ngay bản PDF :

Tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *